Monday, January 22, 2007

چهار شعر


پانوراما - غروب - خداحافظ ژولیت – دریا

هرکدام تکه‌ای از من هستند. اگر دوست داشتید در این‌جا بخوانیدشان.


Sunday, January 14, 2007

کوتاه ۴


باد در علف‌ها می‌خوانَد.
سایه‌ها می‌رقصند
با لکه‌های خورشید.


 Posted by Picasa

پ. ن.: عکس را همین امروز گرفتم.

Thursday, January 04, 2007

کوتاه ۳


مرگ ِ باد.
مرگ ِ نور.
مرگ ِ لذت.

زنده‌باد غربت.پ.ن.: این را درست یک سال ِ پیش نوشته بودم. خودم هم یادم رفته چرا!