Wednesday, July 20, 2005


خانه‌ای دور پیدا ستخانه‌ای دور پیدا ست
با دودکشی بلند.


امشب آنجا عشق بسته می‌شود
از هم‌خوابی پیانو
با نور شمع.


فردا خبر می‌آورند
تولّد بچه‌ای ناقص،
و مرگ مادر را از درد سزارین.
۲۰ ژوئیه ۲۰۰۵

11 Comments:

Anonymous Hosein said...

و پدر در مرثیه ای دوباره متولد می شود

July 24, 2005 2:03 AM  
Anonymous نرگس said...

و شب
ادامه همان شب بیهوده بود
:

July 25, 2005 7:20 PM  
Anonymous سورمه said...

خیلی زیبا بود اما فکر می کنم که سزارین درد نداشته باشه و اون زایمان طبیعی است که درد داره .اما واقعا زیبا بود

July 28, 2005 7:04 AM  
Anonymous پدرام said...

سزارین بدون داروی بی‌حسی و بی‌هوشی چطور؟

July 29, 2005 12:38 PM  
Anonymous شملک said...

خیلی قشنگ بود

July 29, 2005 10:41 PM  
Anonymous وبلاگ درنگ های نابهنگام said...

و پیانو در آب شدن شمع چه که نمی نوازد.خوشحال یا غمگین؟مسئله این است

August 02, 2005 11:32 AM  
Anonymous Anonymous said...

آدرس من رو در وبلاگت درست می کنی عزیز؟

August 02, 2005 4:02 PM  
Anonymous وبلاگ درنگ های نابهنگام said...

و دوباره شبی دیگر ÷یانو در تب شمع خواهد نواخت تا شعله برقصد

August 03, 2005 11:48 AM  
Anonymous وبلاگ درنگ های نابهنگام said...

و دوباره شبی دیگر ÷یانو در تب شمع خواهد نواخت تا شعله برقصد

August 03, 2005 11:48 AM  
Anonymous Anonymous said...

This comment has been removed by a blog administrator.

August 03, 2005 9:09 PM  
Anonymous Anonymous said...

This comment has been removed by a blog administrator.

August 03, 2005 9:20 PM  

Post a Comment

<< Home