Sunday, August 10, 2008

... ۸

در راه عشق مرحله‌ی قرب و بعد نیستتنها برای نگاهی
قلب گشودن
تنها برای لمسی
بودن

حس کردن
اشاره زدن
سرودن

با تمام وجود لذت بردن –
آوردن
دیدن

تمام روز را فکر کردن
شب را تا صبح
نخوابیدن یا خواب دیدن

آینده‌ای خیالی ساختن
خیالی حال کردن
راه رفتن
حمام کردن
به آرایشگاه رفتن
به خود رسیدن

تلفنی را جواب ندادن
فرصتی نداشتن

غذای لذیذی خوردن
مست کردن
منتظر بودن

هوا خوردن
خسته شدن
آشپزی کردن

به موسیقی‌ای گوش دادن
باز خیال کردن

ساعت را کوک کردن
روزمره زندگی کردن
کردن
ردن
دن

تا باز
نگاهی دیگر و
گشودنی دیگر ...

8 Comments:

Anonymous شبنم said...

خیلی دلنشین بود اینقدر که چشای پرمو خالی کنه

February 11, 2009 12:14 AM  
Blogger fafa said...

عالي بود
اجتماع افعال كردن
قلمت سبز و شادزي
به ديدارم بيا...

April 29, 2009 12:23 PM  
Anonymous فروغ ف said...

مدتي است عشق را مجال سخن نيست!

July 15, 2009 11:11 PM  
Anonymous فروغ ف said...

مدتي است عشق را مجال سخن نيست!

July 15, 2009 11:12 PM  
Anonymous سیمین said...

ای خدای مهربون یکم یواش تردرد داره

دعوتی

October 01, 2009 11:40 AM  
Anonymous مهرداد said...

درود

عالی بود عزیز


هزاران گل سرخ

October 19, 2009 2:01 AM  
Anonymous اسداللهی said...

سلام رفیق

خوشحالم که وبلاگت رو پیدا کردم...مطالب جالب دیدم...و قریحه ات دوست داشتنی استاسداللهی

January 14, 2010 11:40 AM  
Anonymous مشتی ماشالا said...

غصه هم خواهد رفت
به حباب نگران لب یک رود قسم
و به کوتاهی آن لحظه ی شادی که گذشت
غصه هم خواهد رفت
آنچنانی که فقط خاطره ایی خواهد ماند
لحظه را دریبابیم
باور روز برای گذر از شب کافیست ...

January 18, 2011 4:51 PM  

Post a Comment

<< Home